电话: 18773088280

Synthesis2动力伞具

器材型号:
型号参数:

上架时间: 2015-10-30 17:53:29

synthesis2-logo

 

Klasyczna paralotnia do latania z napędem

  

synth2-intro-m

 Synthesis2是一个完全自我稳定翼为初学者和娱乐动力伞飞行的飞行员。此外,从头学习PPG。对于那些谁需要高于一切滑翔伞,安全。对于那些谁欣赏轻松试点和起飞。那些喜欢速度也将高兴- Synthesis2坚持运动的翅膀在这里,如果你正在寻找的翅膀安全,多才多艺,友好飞和快速的-那么这个设计是一个综合了所有这些特性。
Synthesis2 to w pełni samostateczne skrzydło dla początkujących i rekreacyjnie latających pilotów. Także do nauki latania z napędem od podstaw. Dla tych, którzy potrzebują paralotni przede wszystkim bezpiecznej. Dla tych, którzy cenią sobie łatwość pilotażu i startu. Ci lubiący prędkość też będą zadowoleni - Synthesis2 nie ustępuje tu skrzydłom sportowym.

Jeśli szukasz skrzydła bezpiecznego, wszechstronnego, przyjaznego w pilotażu i szybkiego - to ta konstrukcja jest syntezą wszystkich tych cech.
在合成的第二个版本,我们的工作很长的时间。各种概念被认为是翅膀的进化。形成更好的承载能力,可操作性强等特点,但改变翅膀的性质,使得它不再是合成的原型......最后我们决定在Synthesisie2实施,在核子核子WRC已经改变非常相似的解决方案(FET技术,改进条,现代baloning。 ..)。同时,我们离开各执一词,传说中的稳定性合成不变的最高水平,在飞行中增加了一点更容易启动和更好的性能,从前缘加劲肋和校正等小而重要的细节应用程序产生的。 

Nad drugą wersją Synthesisa pracowaliśmy bardzo długo. Rozważane były rozmaite koncepcje ewolucji tego skrzydła. Powstawały prototypy o lepszej nośności, zwrotności i innych cechach zmieniających jednak charakter skrzydła tak, że nie był to już Synthesis... Ostatecznie postanowiliśmy wdrożyć w Synthesisie2 bardzo podobne rozwiązania jakie zmieniły Nucleona w Nucleona WRC (technologia FET, ulepszenia w taśmach, nowoczesny baloning...). Jednocześnie pozostawiamy bezkompromisową, legendarną stabilność Synthesisa na niezmienionym, najwyższym poziomie, dodając do tego łatwiejszy start i lepsze parametry w locie, wynikające z zastosowania usztywnień krawędzi natarcia i korekty innych drobnych lecz istotnych szczegółów.

Synthesis2具有在所有配置中一个完整的反射轮廓修整设置系统和速度。特别注意转向气球在飞行加速发展,这需要一种新的设计方法这个问题。

Synthesis2 ma w pełni samostateczny profil we wszystkich konfiguracjach ustawień trymera i speed systemu. Szczególną uwagę zwróciliśmy na kształtowanie baloningu w locie przyspieszonym, co wymagało nowego podejścia projektowego do tej kwestii.

增援的适当组合mylarowych合成芯便于灌装的树冠和僵硬的领先优势。 

Odpowiednie połączenie wzmocnień mylarowych z syntetycznymi rdzeniami ułatwia napełnianie się czaszy i usztywnia krawędź natarcia.

另一个新颖性改性的ALC +(ALC控制系统的一个新版本,带手柄和球) - 是更有效和工作的详细比例,它控制似乎有些平滑。

Kolejną nowością jest zmodyfikowany system ALC+ (nowa wersja systemu sterowania ALC, z uchwytem i kulkami) - jest wydajniejsza i działa bardziej proporcjonalnie, przez co sterowanie wydaje się przebiegać łagodniej.

 

Grupa docelowa:

从初学者到高级飞行员与驱动器的飞行乐趣。机翼是理想的训练。完美携手手推车。 

Od początkujących, do zaawansowanych pilotów latających z napędem dla przyjemności. Skrzydło doskonale nadaje się do szkolenia. Doskonale sprawdzi się w parze z wózkiem.

 

Porównanie z innymi skrzydłami

 

在一个简化的方式表进行比较我们的翅膀的某些功能。

Tabele w uproszczony sposób porównują niektóre cechy naszych skrzydeł.

 

csgdra fetlasertctekelrtrim  acs alc-plustea

 

Rozwiązania konstrukcyjne skrzydła:

 


 

FET - Flexi Edge Technology

机翼是在技术杜德克的Flexi边缘。前缘封闭气流,其精确的形状是由层压织物缝制合成更多的内核,这显著提高了起飞的质量,并在高速飞行防止变形增援维持。 

Skrzydło wykonane jest w technologii Dudek Flexi Egde. Krawędź natarcia jest zamknięta dla przepływu powietrza, a jej precyzyjny kształt utrzymywany jest przez wzmocnienia z laminowanej tkaniny z dodatkowo wszytymi syntetycznymi rdzeniami, które w znaczący sposób poprawiają jakość startu oraz chronią przed deformacją podczas lotu z dużymi prędkościami.

 

CSG - Canopy Shape Guard 

固体机翼的设计在我们的CSG(树冠形状卫队),其中包括导致身体和耐久性出色的一致性诸多元素。这种设计提供了一个平滑的顶部表面,在整个翼展确切翼型再现,更好地分配负载,但更重要的是,较少的悬挂点。
在机翼的内部加强件的下表面具有在该系统被应用的RSS(加固带系统)。RSS是在下表面上的气球无关增援系统,加强和加固整个篷。这些增强材料制成的织物带。

Bryła skrzydła została zaprojektowana w naszym systemie CSG (Canopy Shape Guard), na który składa się wiele podsystemów dających w efekcie wyjątkową spójność bryły i jej trwałość. Konstrukcja taka zapewnia gładkość górnej powierzchni, wierne odtworzenie profilu aerodynamicznego na całej rozpiętości, lepszy rozkład obciążeń i co ważne, możliwie małą liczbę punktów nośnych.
Na dolnej powierzchni wewnątrz skrzydła zastosowane zostały wzmocnienia wykonane w systemie RSS (Reinforcing Strap System). RSS to niezależny od baloningu system wzmocnień na dolnej powierzchni, wzmacniający i usztywniający całą konstrukcję skrzydła. Wzmocnienia te są wykonane z pasków tkaniny.

南玻监督三个关键因素: 它形成遮篷,使之成为尽可能接近原始设计的形状,并确保良好的负载分布。没有注意不规则形状,也滑翔伞。 南玻稳定在飞行树冠。无论是飞行员没有翅膀的表现就像一个手风琴,更是严重地破坏了他的表现。 CSG还提供了滑翔伞的寿命。在较不先进的设计被过度加载很快出现畸形 - 最危险的是这些可见作为上线从一个到另一个稳定器的行之间的上表面侧的折叠。在合成这种变形可能出现已经基本消除。

CSG stoi na straży trzech kluczowych czynników:

 
 •  
 • Formuje czaszę w taki sposób, aby otrzymała kształt jak najbardziej zbliżony do projektowanego oraz zapewnia równomierny rozkład naprężeń. Brak dbałości o te elementy skutkowałby nieregularną, nadmiernie baloniastą powierzchnią skrzydła.
 •  
 • CSG stabilizuje kształt czaszy w czasie lotu. Żaden pilot nie lubi skrzydła pracującego jak harmonia, tym bardziej że dotkliwie psuje to jego osiągi.
 •  
 • CSG zapewnia także długowieczność paralotni. W mniej zaawansowanych konstrukcjach przeciążenie okupione jest dość szybko pojawiającymi się deformacjami - najbardziej niebezpieczne mogą być te, które objawiają się jako fałdy biegnące po górnej powierzchni pomiędzy rzędami linek od jednego do drugiego stabilizatora. W Synthesisie możliwość pojawienia się takich deformacji została praktycznie wyeliminowana.
 •  
 

DRA - Dudek Reflex Airfoil

Synthesisa2的空气动力学外形是基于技术的DRA(杜德克反射翼型),这是基于我们与以往的设计经验开发的。

Profil aerodynamiczny Synthesisa2 jest oparty na technologii DRA (Dudek Reflex Airfoil), który został opracowany na bazie doświadczeń z poprzednimi naszymi konstrukcjami.

 

Laser Technology 

目前,所有的翅膀,在新技术制造,采用精密激光刻字机准备。所有的生产发生在波兰的严格监督下保证了最高质量的构造。

Obecnie wszystkie skrzydła produkowane są w nowej technologii, wykorzystującej możliwości precyzyjnego laserowego plotera tnącego. Całość produkcji odbywa się w Polsce pod ścisłą kontrolą konstruktora co zapewnia najwyższą jakość wykonania.

 

Tkaniny

在上表面上,我们施加41克/平方米的手册Dominico特克斯织物重量。
电镀下表面是由相同的织物带34的重量克/米2 
的肋制成Dominico特克斯41硬。的
加强和加固攻击的支撑点中使用的所谓的织物SR-平纹棉麻PORCHER。 

Na górnej powierzchni zastosowaliśmy tkaninę firmy Dominico Tex o gramaturze 41 g/m2.
Poszycie dolne wykonane jest z tej samej tkaniny o gramaturze 34 g/m2
Przegrody wewnętrzne wykonane są z Dominico Tex 41 Hard.
Na wzmocnienia punktów nośnych i usztywnienie natarcia zastosowaliśmy tkaninę o nazwie SR-Scrim firmy Porcher.

 

Olinowanie

所有链接翅膀有色聚酯皮覆盖内部的核心。由于小的行数,我们为他们提供了足够的强度,利用制成的纤维型棕色核心环节TECHNORA。这确保了高强度和低延伸率帘线。 

Wszystkie linki skrzydła posiadają kolorowy oplot poliestrowy, okrywający znajdujący się wewnątrz rdzeń.  Ze względu na małą liczbę linek zapewniliśmy ich odpowiednią wytrzymałość, stosując linki z brązowym rdzeniem wykonanym z włókien typu Technora. Takie rozwiązanie zapewnia dużą wytrzymałość i małą rozciągliwość linek.

 

Elementy metalowe

所有附加的线到立管中的链接是由抛光的不锈钢,它提供了极好的强度和耐久性和耐腐蚀。我们使用经过认证的Peguet联系该公司。

Wszystkie deltki łączące linki z taśmami nośnymi są wykonane z polerowanej stali nierdzewnej, która zapewnia doskonałą wytrzymałość i trwałość oraz jest odporna na korozję. Stosujemy wyłącznie atestowane deltki firmy Peguet.

 

ACS - Auto Cleaning Slots 

在机翼的末端,我们也使用了ACS清洗孔,使自动排空积累的污垢有翅膀的末端。

Na końcach skrzydła dodatkowo zastosowaliśmy otwory czyszczące ACS, które umożliwiają automatyczne opróżnianie końców skrzydła z gromadzących się tam nieczystości.

 

Taśmy nośne:

在Synthesis2我们选择了四种立管都配备有: ALC +让您顺利开启,即使在全速无反射机翼的不当干涉。控制元件是与红球,装上磁铁,其不获取起飞期间纠缠的手柄。您可以追上他在不同的位置。它不需要调整。 SCT手柄(体育切换舒适)或TCT(三人间舒适切换) - 可供选择。这两个装置均在标准和短(小于回路)可用。所述手柄附连到条带与Easy守门员。 ELR(易启动卡) - 系统启动容易。它是专门标记带A(黄带),, 将TEA(转矩效应调节器) - 消除了方向相反的推进器的旋转方向的滑翔伞漂移的效果。它还允许修正方向并最终全速而不影响其反射的机翼。 影响带A,B和C,配备了带有滑轮和精心挑选的电缆速度系统, 在繁文缛节微调微调强调的适度规模, 取决于悬浮液的导频的带的量也可以使用各种级别的滑轮,

W Synthesis2 zostały zastosowane poczwórne taśmy nośne i są one wyposażone w:

 
 •  
 • ALC+ pozwala sprawnie zakręcać nawet na pełnej prędkości, bez nadmiernej ingerencji w samostateczność profilu. Elementem sterującym jest uchwyt z czerwonymi kulkami, mocowany na magnesy, który nie plącze się podczas startu. Można go łapać w różnych pozycjach. Nie wymaga regulacji.
 •  
 • uchwyty SCT (Sport Comfort Toggle) lub TCT (Triple Comfort Toggle) - do wyboru. Oba uchwyty są dostępne w wersji standardowej i krótkiej (mniejszy obwód pętli). Uchwyty mocowane są do taśm za pomocą systemu Easy Keeper.
 •  
 • ELR (Easy Launch Riser) - system łatwego startu. Jest to specjalnie wyodrębniona taśma A (z żółtą obszywką),
 •  
 • TEA (Torque Effect Adjuster) - pozwala wyeliminować efekt znoszenia paralotni w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu śmigła. Pozwala też na korekty kierunku i zakręty nawet na pełnej prędkości, bez ingerencji w samostateczność profilu.
 •  
 • speed system oddziaływujący na taśmy A, B i C, wyposażony w łożyskowane bloczki i specjalnie dobraną linkę,
 •  
 • trymer z taśmą trymera wyróżnioną kolorem czerwonym z odpowiednią podziałką,
 •  
 • różne poziomy bloczków sterowniczych, wykorzystywanych w zależności od wysokości podwieszenia pilota względem taśm,
 •  
 

Wraz ze skrzydłem dostarczamy:

 

 • 摩托袋(背包分隔szybkopakiem)
 • 交通运输袋压缩带
 • 舒适从事的速度赶上方便
 • 眼袋的文件和修理包(自粘布,备份宋)
 • 风向指标(轴套
 • 小礼品

这些附加元素的值是约 700兹罗提。

 •  
 • Moto Bag (plecak z oddzielanym szybkopakiem)
 •  
 • Worek transportowy z taśmą kompresyjną.
 •  
 • wygodną belkę speed Easy Catch
 •  
 • etui z dokumentami i zestawem naprawczym (tkanina samoprzylepna, zapasowa linka)
 •  
 • wskaźnik kierunku wiatru (wstążka lub rękaw)
 •  
 • drobne upominki
 •  
 

Wartość tych dodatkowych elementów to ok. 700 złotych.

 

UWAGA!

订货时请注明挂钩点(高或低)的翅膀。了解此参数可以配置立管。

如果没有这些信息机翼将准备搭较低(较短的刹车块驾驶室的最高位置)。当然,改变这种配置是可能的,在任何时间和相对简单的。Przy zamawianiu skrzydła prosimy o podanie punktu podczepienia (wysoki czy niski). Znając ten parametr będziemy mogli odpowiednio skonfigurować taśmy nośne.

 

W przypadku braku tej informacji skrzydło zostanie przygotowane dla podczepienia dolnego (krótsze linki sterownicze i najwyższa pozycja bloczka sterówki). Oczywiście zmiana tej konfiguracji jest w każdej chwili możliwa i stosunkowo prosta.

 


 


Dane


                                                                                                                           
Rozmiar 23 26 29 32
Dopuszczenie  DGAC   DGAC   DGAC   DGAC
Liczba cel 50 50 50 50
Powierzchnia w rozłożeniu [m2] 23.00 26.00 29.00 32.00
Powierzchnia w rzucie [m2] 19.84 22.43 25.02 27.60
Rozpiętość w rozłożeniu [m] 10.83 11.52 12.16 12.77
Rozpiętość w rzucie [m] 8.71 9,26 9,78 10,28
Wydłużenie w rozłożeniu 5,10
Wydłużenie w rzucie 3,83
Prędkość opadania [m/s] min = 1,2; trim= 1,4-2,2; max = 3,5
Prędkość postępowa [km/h] min = 23; trim = 37-49; max = 61
Najdłuższa cięciwa [cm] 262,84 279,44 295,14 310
Najkrotsza cięciwa [cm] 57,83 57,83 64,93 68,2
Długość linek z taśmami nośnymi [m] 6,83 7,26 7,67 8,05
Łączna długość linek [m] 352,4 374,08 395,73 415,7
Masa startowa*  DGAC [kg] 60-95 75-115 95-140 115-170
Waga skrzydła [kg]  6,2 6,7 7,3 7,9
Linki Technora 1,2 & 1,3 & 1,5 & 1,8 & 2,3
Tkanina   Dominico Tex 34 & 41 g/m2
Dominico Tex Hard 40 g/m2
SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2
Taśmy Pasamon - Bydgoszcz, Polska
 **起飞重量包括驱动器(不含燃料),翼,飞行员和设备

** W masie startowej uwzględnia się napęd (bez paliwa), skrzydło, pilota i wyposażeniem.

 

Dostępne rodzaje uchwytów sterowniczych:

 • TCT(三人间舒适切换)标准(基准选项)
 • TCT(三人间舒适切换)krótkie
 • SCT(运动舒适切换)标准
 • SCT(运动舒适切换)krótkie

 •  
 • TCT (Triple Comfort Toggle) standard (opcja podstawowa)
 •  
 • TCT (Triple Comfort Toggle) krótkie
 •  
 • SCT (Sport Comfort Toggle) standard
 •  
 • SCT (Sport Comfort Toggle) krótkie
 •  


Kolory/Galeria


 

Kolorystyka 2014

 同类产品推荐

关闭
18773088280工作日:9:00-18:00
周 六:9:00-18:00